05_3_bibliotek

Biblioteket populär mötesplats

Oct 2005 | Stadsdelen

En stor del av attraktionskraften hos Gamlestadens bibliotek ligger i IT-resurserna. Sju datorer som är uppkopplade ”på nätet” står till allmänhetens förfogande. Här kan man söka på Internet, skicka och ta emot e-post och utföra en rad andra databaserade aktiviteter.

tt satsa på IT ligger, enligt bibliotekschefen Ingrid Atlestam, helt i linje med folkbibliotekets uppgift – att överbrygga informations- och kunskapsklyftor.

– Många som inte har tillgång till datorer hemma behöver komma i kontakt med släktingar eller ta del av nyheter från jordens alla hörn, säger hon.

Andra använder datorn för att söka jobb och bostad eller att boka biljetter. Men att använda datorerna handlar inte bara om att komma ut på nätet utan också om mycket annat.

– Datorerna har bland annat program för bildbehandling och här finns både scanner och färgskrivare, säger Ingrid Atlestam.

De sju datorerna är upptagna för det mesta. Antingen kan man boka i förväg och då får man använda datorn en timme. Kommer man in mer spontant får man låna en dator en kvart i taget. I Kortedala bibliotek, som har något fler datorer, anordnas kurser. Hittills har 2000 personer på så sätt lärt sig de allra första grunderna i ordbehandling och Internet.

Träffar och studier

För många gamlestadsbor är biblioteket en mötesplats där man kan träffas, läsa tidningar, samtala och utbyta tankar. Andra kommer till biblioteket för att i lugn och ro ägna sig åt studier.

– Behovet av studieplatser har ökat de senaste åren, alla har inte utrymme hemma, säger Ingrid Atlestam.
En service som används av många är tidningar och tidskrifter, de flesta på svenska men många på andra språk. Totalt rör det sig om drygt 150 titlar

– Det är rationellt att många kan använda samma prenumeration. I vissa fall är prenumerationspriserna så höga att det är svårt för enskilda personer att till exempel ha en egen utländsk dagstidning, säger Ingrid Atlestam.

De flesta som kommer till biblioteket gör det inte för att låna. Därför har Gamlestadens bibliotek nästan minst utlåning av stadens bibliotek. Dock har utlåningen av CD-böcker ökat lavinartat på senare tid och nytillskottet barnfilm på DVD är också populärt.

Böcker huvudsaken

Trots stora förändringar i bibliotekets verksamhet de senaste åren kommer böcker att vara det huvudsakliga utbudet under överskådlig tid. Här finns 30 000 böcker på 15 olika språk.

Ingrid Atlestam återkommer till de nya möjligheter som datatekniken, IT, medför.
– Med datorns hjälp kan vi söka böcker och information från hela världen. Det och mycket annat som IT medför gör att Gamlestadens bibliotek i praktiken fungerar som ett medborgarkontor, säger hon.

Mycket av bibliotekets verksamhet riktar sig till vuxna. Men för den sakens skull glöms inte barnen bort, tvärtom. Alla barn söks upp i olika skeden.

– Vi ”förföljer” dom från barnavårdscentralen och hela vägen tills dom lämnar högstadiet, säger Ingrid Atlestam, som avrundar samtalet med en önskan om att få ännu mer liv i Medborgarhuset, där biblioteket ligger.

– Det skulle gå att utnyttja lokalerna bättre, huset borde vara fullt av kulturevenemang och andra aktiviteter, säger hon.

Detta händer i biblioteket

Förutom det som beskrivs i artikeln här bredvid har biblioteket ett omfattande program för såväl barn som vuxna, en del i Gamlestadens bibliotek, annat i Kortedala. För barn finns till exempel sagostunder och läxhjälp och för vuxna föreläsningar, elementär datautbildning, kurser för nyblivna föräldrar m.m. Fullständigt program kan du få på biblioteket eller via Internet: www.kortedala.goteborg.se.

Uppskattat av befolkningen

Att Gamlestadens bibliotek uppskattas av befolkningen bekräftas i den medborgarundersökning som nyligen genomförts av Fastighetsägare i Gamlestaden i samarbete med SDN Kortedala. Ett slumpmässigt urval av invånarna har bl.a. gett sin syn på vad som är positivt med att bo i Gamlestaden. Av de ”institutioner” som finns med på listan hamnar biblioteket på andra plats efter vårdcentralen.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden
TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00
PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden)

Vi är mycket glada över att kunna bjuda in till öppen föreläsning med Hjalmar Falck från BID Sofielund och Malmö stad.

Sofielund i Malmö är en av landets verkligt utsatta stadsdelar. På några gator och platser har gäng med unga killar länge styrt gatumiljön. Boende har hukat mellan gängen medan de har gått in och ut ur sina lägenheter och många av fastigheterna har förvaltats enligt en slumstrategi. Södra Sofielund är med på polisens lista över ”särskilt utsatta områden”, där rättssamhället inte fungerar som det ska.
2014 bildade fastighetsägarna en lokal fastighetsägarförening efter förebild från Gamlestaden, Fastighetsägare Sofielund. Malmö stad bedrev redan ett områdesutvecklingsarbete i stadsdelen, och fastighetsägarnas och stadens olika insatser i området dockar nu an och får verklig effekt.
Samarbetet med lokalt näringsliv, föreningar och enskilda boende är väl utvecklat. Spindeln i nätet och hjärtat i utvecklingsarbetet är den inspirerande Hjalmar Falck, som alltså nu kommer till oss och berättar om Sofielunds utveckling. Kanske är det vår tur att lära av Malmö?
Alla är välkomna på denna föreläsning, oavsett om du är medlem eller inte, boende som fastighetsägare.

Efter föreläsningen följer Fastighetsägare i Gamlestadens ordinarie årsstämma. Då blir det utrymme att diskutera det nya och spännande samarbetsavtalet med Göteborgs stad, det som har hänt under 2017 och som ska hända 2018 samt välja ny styrelse. Medlemmar har rösträtt på stämman. Alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden ska få handlingar inför stämman på posten.

Välkomna!
... See MoreSee Less

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden

March 1, 2018, 6:00pm - March 1, 2018, 8:00pm

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00 PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden) Vi är mycket glada över att...

Malmö lärde av oss i Gamlestaden, nu ska vi lära av Malmö. Torsdag 1 mars kl 18 på HipHop-akademin, Brahegatan 11. Välkommen att lyssna på Hjalmar Falck, Malmö stad och BID Sofielund. Sofielund i Malmö är en av Sveriges verkligt utsatta stadsdelar, där vissa gator, platser och fastigheter under lång tid helt att styrts av olika gäng. Området har varit föremål för fler projektsatsningar än vad någon kan räkna till. Inte förrän fastighetsägarna gjorde som i Gamlestaden, bildade en lokal fastighetsägarförening och formerade BID Sofielund tillsammans med Malmö stad har utvecklingen i området börjat ljusna. Lyssna på den inspirerande Hjalmar Falcks berättelse om Sofielunds resa. Ingen föranmälan krävs. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan. ... See MoreSee Lesssingle.php