graf_medelinkomstGS_2016

Vem är det som bor i Gamlestaden?

Aug 2016 | Rapport Gamlestaden Stadsdelen

På femton år hinner det hända mycket med en stadsdels befolkning. Många människor flyttar flera gånger under en så pass lång period och ett antal personer går bort. Samtidigt är Gamlestaden en av Göteborgs mest snabbväxande stadsdelar. Befolkningen har ökat från 6 300 till 8 700 sedan millennieskiftet, och enligt Göteborgs stads prognoser kommer 11 000 människor bo i Gamlestaden år 2020.

Sedan 2001 genomgår Gamlestaden något av ett generationsskifte. Andelen äldre minskar över tid och andelen barn har ökat de senaste fem åren. Annars samvarierar den socioekonomiska utvecklingen med den i Göteborg i sin helhet, men skillnaden mellan Gamlestaden och Göteborg minskar. Gamlestaden blir allt mer till ett genomsnitt av Göteborg och den sociala och ekonomiska utsattheten minskar i stadsdelen.

Utbildningsgapet till hela Göteborg minskar

Andelen med eftergymnasial utbildning ökar kraftigt i hela samhället, och så också i Gamlestaden. I den klassiska arbetarstadsdelen Gamlestaden börjar denna utveckling på en lägre nivå än i Göteborg i stort.

Medelinkomsten i Gamlestaden ligger en bit under Göteborgssnittet, men människor både i Gamlestaden och i Göteborg i stort har överlag fått det ekonomiskt mycket bättre sedan millennieskiftet. Medan genomsnittsinkomsterna i både Gamlestaden och Göteborg i stort har ökat med nästan 80% har priser och levnadsomkostnader under samma period ökat med 20%.

Andelen arbetslösa varierar med konjunkturen, men skillnaden mellan Gamlestaden och Göteborg minskar över tid och är nu nästan borta. Andelen boende i Gamlestaden som lever på försörjningsstöd minskar i Göteborg i stort, men minskningen är klart kraftigare i Gamlestaden.

Gamlestaden är en stadsdel som präglas av sin befolkningsmässiga mångfald. Andelen invånare födda utomlands ligger stadigt på en nivå runt 30%, vilket är klart högre än Göteborgssnittet.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Fortsatt stort regeringsintresse för BIDs och Gamlestaden. Idag möte med ministrarna Karolina Skog och Ibrahim Baylan på besök i Göteborg. Tillsammans med Malin Rosenqvist från BRF Gamlestadstorget, Johannes Wallgren från Poseidon, Björn Larsson från Platzer, Gitte Caous, stadsdelsdirektör Östra Göteborg och Helena Holmberg, BID Gamlestaden/Fastighetsägare i Gamlestaden. ... See MoreSee Less

Finbesök till Gamlestaden idag. Trygghetskommissionen leds av Fredrik Reinfeldt och är en grupp tillsatt av försäkringsbranschen för att arbeta fram förslag för ökad trygghet och för att förebygga vardagsbrottslighet. Med i kommissionen är också bland andra Nalin Pekgul, sjuksköterska och fd riksdagsledamot för S. Från Gamlestadens sida var vi Malin Rosenqvist, AnnaMaria Bilén, stadsdelsdirektör Gitte Caous, polischefen Ulf Merlander, Platzers Björn Larsson och Helena Holmberg som tog emot. ... See MoreSee Less

Idag trevligt studiebesök till Gamlestaden från den vackra staden Örebro. Peter Hovlund och Aydin Gurda från Öbo och Mikael Blixt får Västerporten försöker tänka ut hur de ska arbeta BID-inspirerat i Vivalla och andra områden i Örebro. ... See MoreSee Lesssingle.php