polis_viceordforande2016

Siffror leder till handling

Aug 2016 | Rapport Gamlestaden Stadsdelen

På ett övergripande plan är utvecklingen i Gamlestaden alltså mycket positiv. Ökad trivsel och attraktivitet, ökad trygghet och minskad brottslighet präglar stadsdelens utveckling. Men genom enkäten får vi siffror på en problematik som många boende, fastighetsägare liksom till exempel Konsum och biblioteket vittnar om att den ökar i omfattning. Det handlar om öppet missbruk och öppen narkotikahandel.

– Detta är en problematik som kräver att många agerar med kraft inom det egna ansvarsområdet. Fastighetsägare i Gamlestaden har tagit på sig en nyckelroll i att sammankalla alla relevanta aktörer, kommunen, Västtrafik, Coop, Systembolaget och enskilda fastighetsägare för att bemöta situationen, säger Helena Holmberg, Fastighetsägare i Gamlestaden.

En nyckelaktör är så klart polisen.

– Vi tar situationen i Gamlestaden på allvar och om vi får hjälp med konkret information om vad som händer så kan vi göra ingripanden och hjälpa till att skapa ordning, säger Ulf Merlander, polisområdeschef.
Polisen är medveten om att många kan vara besvikna på långa telefonköer och på att ingen kommer när man ringer polisens telefonnummer 11414, men uppmanar människor att fortsätta kontakta polisen och att anmäla brott som begås.

– Vid akuta händelser där polis, brandkår eller ambulans behöver rycka ut ska man alltid ringa 112. Men annars kan den som gör konkreta iakttagelser av till exempel handel med narkotika som sker på vissa platser och tider, eller den som vet om butiker som ägnar sig åt langning eller andra olagliga aktiviteter, gärna mejla information till nordost.vastragotaland@polisen.se, säger Ulf Merlander.

Malin Rosenqvist, Gamlestadsbo sedan många år, ordförande i en av stadsdelens största bostadsrättsföreningar och vice ordförande i Fastighetsägare i Gamlestaden, är en av de som först och envisast har drivit på för att myndigheter och andra aktörer ska ta situationen i Gamlestaden på allvar. Hon är mycket nöjd över att så många har samlats kring problematiken.

– Nu vet vi att polisen och andra vet om hur det ser ut. Nu återstår att vi alla gör det vi ska för att förebygga otrygghet och brott. Inte minst kan alla vi Gamlestadsbor göra stor skillnad genom att skapa trygghet för varandra. Ett tips är att alltid hälsa på människor som rör sig i den egna fastigheten och fråga vänligt om man kan hjälpa till med något. Den som är ute i olovligt ärende tycker ju inte om att bli sedd och uppmärksammad, säger Malin Rosenqvist.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Fortsatt stort regeringsintresse för BIDs och Gamlestaden. Idag möte med ministrarna Karolina Skog och Ibrahim Baylan på besök i Göteborg. Tillsammans med Malin Rosenqvist från BRF Gamlestadstorget, Johannes Wallgren från Poseidon, Björn Larsson från Platzer, Gitte Caous, stadsdelsdirektör Östra Göteborg och Helena Holmberg, BID Gamlestaden/Fastighetsägare i Gamlestaden. ... See MoreSee Less

Finbesök till Gamlestaden idag. Trygghetskommissionen leds av Fredrik Reinfeldt och är en grupp tillsatt av försäkringsbranschen för att arbeta fram förslag för ökad trygghet och för att förebygga vardagsbrottslighet. Med i kommissionen är också bland andra Nalin Pekgul, sjuksköterska och fd riksdagsledamot för S. Från Gamlestadens sida var vi Malin Rosenqvist, AnnaMaria Bilén, stadsdelsdirektör Gitte Caous, polischefen Ulf Merlander, Platzers Björn Larsson och Helena Holmberg som tog emot. ... See MoreSee Less

Idag trevligt studiebesök till Gamlestaden från den vackra staden Örebro. Peter Hovlund och Aydin Gurda från Öbo och Mikael Blixt får Västerporten försöker tänka ut hur de ska arbeta BID-inspirerat i Vivalla och andra områden i Örebro. ... See MoreSee Lesssingle.php