07_1_skiss2

Fastighetsägare och boende om stadsbyggnadsplanerna

Jun 2007 | Rapport Gamlestaden

Vi har frågat fastighetsägare och boende om hur de ser på utvecklingen i Gamlestaden.

Hans Kalmner, fastighetsansvarig SKF

F: Hur ska SKF-området utvecklas?
S: Vi jobbar helt i enlighet med översiktsplanens intentioner. Vi diskuterar med olika ”developers” och går in i detaljplanediskussioner under hösten 2007.

F: Vilka förändringar kommer att märkas på kort sikt?
S: Detaljplanen är antagligen klar 2009-2010 och därefter kan vi påbörja byggnationer.

F: När finns det lägenheter inne på SKF-området och när kan vi åka och shoppa i det nya köpcentret?
S: Om allt går bra så kommer vi troligen att vara klara med invigningen under 2011.

Joakim Muskantor, VD KB Askungen

F: Hur ska Gamlestadens Fabriker utvecklas?
S: I enlighet med den framtagna översiktsplanen, med nya verksamhetslokaler, verksamheter, hotell och bostäder. Så att vi får ett område som verkligen lever hela dygnet.

F: Vilka förändringar kommer att märkas på kort sikt?
S: Så snart vi har en detaljplan som tillåter fortsatt utveckling kommer det att märkas. Vi har redan utvecklat alla befintliga byggnader. Snart kommer pendeltågsstationen, den kommer att märkas tydligt.

F: När finns det lägenheter inne på Gamlestadens Fabriker?
S: Det hänger ihop med detaljplanen och Partihallsförbindelsen. Tidigast 2011

Britten Andersson

Jag tycker att det går åt rätt håll som det går. Det går att göra det snyggare, Bellevue och Gamlestadstorget till exempel är inte så kul. Torghandel på Holländareplatsen vore roligt.

Joakim Taxén

Jag är mycket här, jag jobbar på SKF. Jag trivs rätt bra i Gamlestaden. Önskemål: Bättre sammanhållning mellan barn och ungdomar som bor här, på gårdarna. Så var det när jag växte upp, alla kände alla. Mer trivsamma miljöer och grönområden.

Anna Linder

Det är lite dött här på kvällarna, så mer bostäder och liv dygnet runt vid Gamlestadstorget vore bra.

David Mohammadi

Ljusare på gatorna och under tunnlar. Att polisen patrullerar mer på nätter, så det blir tryggare.

Magnus Karlsson

Det behöver göras någonting åt hur det är på kvällarna. Det är helt olika hur det är på dagarna och kvällarna här. Min tjej kan inte gå ut efter klockan sex på kvällen, det är stökigt då. Mer butiker, snygga upp lite.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden
TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00
PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden)

Vi är mycket glada över att kunna bjuda in till öppen föreläsning med Hjalmar Falck från BID Sofielund och Malmö stad.

Sofielund i Malmö är en av landets verkligt utsatta stadsdelar. På några gator och platser har gäng med unga killar länge styrt gatumiljön. Boende har hukat mellan gängen medan de har gått in och ut ur sina lägenheter och många av fastigheterna har förvaltats enligt en slumstrategi. Södra Sofielund är med på polisens lista över ”särskilt utsatta områden”, där rättssamhället inte fungerar som det ska.
2014 bildade fastighetsägarna en lokal fastighetsägarförening efter förebild från Gamlestaden, Fastighetsägare Sofielund. Malmö stad bedrev redan ett områdesutvecklingsarbete i stadsdelen, och fastighetsägarnas och stadens olika insatser i området dockar nu an och får verklig effekt.
Samarbetet med lokalt näringsliv, föreningar och enskilda boende är väl utvecklat. Spindeln i nätet och hjärtat i utvecklingsarbetet är den inspirerande Hjalmar Falck, som alltså nu kommer till oss och berättar om Sofielunds utveckling. Kanske är det vår tur att lära av Malmö?
Alla är välkomna på denna föreläsning, oavsett om du är medlem eller inte, boende som fastighetsägare.

Efter föreläsningen följer Fastighetsägare i Gamlestadens ordinarie årsstämma. Då blir det utrymme att diskutera det nya och spännande samarbetsavtalet med Göteborgs stad, det som har hänt under 2017 och som ska hända 2018 samt välja ny styrelse. Medlemmar har rösträtt på stämman. Alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden ska få handlingar inför stämman på posten.

Välkomna!
... See MoreSee Less

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden

March 1, 2018, 6:00pm - March 1, 2018, 8:00pm

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00 PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden) Vi är mycket glada över att...

Malmö lärde av oss i Gamlestaden, nu ska vi lära av Malmö. Torsdag 1 mars kl 18 på HipHop-akademin, Brahegatan 11. Välkommen att lyssna på Hjalmar Falck, Malmö stad och BID Sofielund. Sofielund i Malmö är en av Sveriges verkligt utsatta stadsdelar, där vissa gator, platser och fastigheter under lång tid helt att styrts av olika gäng. Området har varit föremål för fler projektsatsningar än vad någon kan räkna till. Inte förrän fastighetsägarna gjorde som i Gamlestaden, bildade en lokal fastighetsägarförening och formerade BID Sofielund tillsammans med Malmö stad har utvecklingen i området börjat ljusna. Lyssna på den inspirerande Hjalmar Falcks berättelse om Sofielunds resa. Ingen föranmälan krävs. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan. ... See MoreSee Lesssingle.php