04_1_brottsdiagram

Brottsligheten minskar stadigt

Apr 2004 | Rapport Gamlestaden

Brottsligheten i Gamlestadens bebodda områden minskar stadigt, från 1 283 polisanmälda brott år 2001 till 1 060 år 2003. I första hand är det antalet vålds- och stöldbrott som minskar.

Enligt Ulf Malm, trygghets- och säkerhetsutvecklare inom Fastighetsägare i Gamlestaden, finns det några förklaringar till nedgången.

– Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har vidtagit förebyggande åtgärder i sina fastigheter. Det har blivit otryggare för tjuvar att göra inbrott i lägenheter, källare och vindar, säger han.

Checklista för ökad trygghet

Till hjälp finns en särskilt framtagen checklista (GG02) för trygghetskontroll av bostadshus.

– Ju fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som arbetar utifrån GG02-metoden, ju mer kommer brottsligheten att minska, säger Ulf Malm.

Även bilbrottsligheten har minskat, mycket tack vare att fler än tidigare använder rattkryckor och att några parkeringsplatser har förbättrats.

– Men det finns mycket mer att göra. Det är alldeles för lätt att stjäla bilar i Gamlestaden, säger Ulf Malm. Bilbrottsligheten är strategiskt viktig att bekämpa för det får effekter även på annat håll.

– Stulna bilar används ofta i samband med andra brott. Dessutom är bilbrott en vanlig inkörsport för unga människor till grövre brottslighet, säger Ulf Malm.

Effektiva åtgärder

Projektledningen ökar nu samarbetet med trafikkontoret, Parkeringsbolaget och polisen för att komma fram till effektiva åtgärder.

– Det gäller också för varje fastighetsägare och bostadsrättsförening som har P-platser att åtgärda sådant som underlättar för tjuvar att begå brott, säger Ulf Malm, som avslutningsvis vill peka på att den positiva brottsstatistiken har en
baksida.

– Statistiken ljuger lite beroende på att polisen blivit bättre på att koda in rätta adresser i sina rapporter och det kan ”gynna utvecklingen” i de bebodda områdena på bekostnad av omkringliggande industri- och handelsområden.

– Polisledningen har dock förklarat att det inte råder någon tvekan om att den faktiska brottsligheten i bostadsområdena har minskat de senaste åren, säger Ulf Malm. 

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden
TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00
PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden)

Vi är mycket glada över att kunna bjuda in till öppen föreläsning med Hjalmar Falck från BID Sofielund och Malmö stad.

Sofielund i Malmö är en av landets verkligt utsatta stadsdelar. På några gator och platser har gäng med unga killar länge styrt gatumiljön. Boende har hukat mellan gängen medan de har gått in och ut ur sina lägenheter och många av fastigheterna har förvaltats enligt en slumstrategi. Södra Sofielund är med på polisens lista över ”särskilt utsatta områden”, där rättssamhället inte fungerar som det ska.
2014 bildade fastighetsägarna en lokal fastighetsägarförening efter förebild från Gamlestaden, Fastighetsägare Sofielund. Malmö stad bedrev redan ett områdesutvecklingsarbete i stadsdelen, och fastighetsägarnas och stadens olika insatser i området dockar nu an och får verklig effekt.
Samarbetet med lokalt näringsliv, föreningar och enskilda boende är väl utvecklat. Spindeln i nätet och hjärtat i utvecklingsarbetet är den inspirerande Hjalmar Falck, som alltså nu kommer till oss och berättar om Sofielunds utveckling. Kanske är det vår tur att lära av Malmö?
Alla är välkomna på denna föreläsning, oavsett om du är medlem eller inte, boende som fastighetsägare.

Efter föreläsningen följer Fastighetsägare i Gamlestadens ordinarie årsstämma. Då blir det utrymme att diskutera det nya och spännande samarbetsavtalet med Göteborgs stad, det som har hänt under 2017 och som ska hända 2018 samt välja ny styrelse. Medlemmar har rösträtt på stämman. Alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden ska få handlingar inför stämman på posten.

Välkomna!
... See MoreSee Less

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden

March 1, 2018, 6:00pm - March 1, 2018, 8:00pm

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00 PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden) Vi är mycket glada över att...

Malmö lärde av oss i Gamlestaden, nu ska vi lära av Malmö. Torsdag 1 mars kl 18 på HipHop-akademin, Brahegatan 11. Välkommen att lyssna på Hjalmar Falck, Malmö stad och BID Sofielund. Sofielund i Malmö är en av Sveriges verkligt utsatta stadsdelar, där vissa gator, platser och fastigheter under lång tid helt att styrts av olika gäng. Området har varit föremål för fler projektsatsningar än vad någon kan räkna till. Inte förrän fastighetsägarna gjorde som i Gamlestaden, bildade en lokal fastighetsägarförening och formerade BID Sofielund tillsammans med Malmö stad har utvecklingen i området börjat ljusna. Lyssna på den inspirerande Hjalmar Falcks berättelse om Sofielunds resa. Ingen föranmälan krävs. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan. ... See MoreSee Lesssingle.php