krook_tjader

Slakthusområdet – en central del av Gamlestaden

Nov 2014 | Händer i Gamlestaden Stadsdelen

Med pendeltågsstationen vid Gamlestads Torg, och när det nya resecentrum byggs, tillkommer växtkraft i helt nya delar av Gamlestaden. Det tydligaste exemplet på det är Gamlestadens Slakthusområde, på västra sidan tåg- och spårvagnsspåren.

Det är fastighetsägaren Klövern som driver utvecklingen, och den börjar redan i vinter.

– Vi kan redan nu börja bygga nytt i enlighet med den detaljplan som gäller för området, berättar Göran Joneskär, regionchef för Klövern.

Men det stora lyftet för området kräver en ny detaljplan, och det arbetet driver Klövern tillsammans med kommunala Higab, den andra stora fastighetsägaren i området.

Visionen för området är en attraktiv blandning av gammalt och nytt, en blandstad med bostäder och verksamheter som attraherar besökare, gärna med matprofil.

– Vi vill riva en del av det som har byggts till under åren och som har förstört karaktären på några av de fina gamla husen i området. Matprofilen kommer ju naturligt i ett område som alltid har dominerats av företag och verksamheter som sysslar med mat av olika slag, säger Göran Joneskär.

Så i framtiden kommer Gamlestadsborna att promenera till Slakthusområdet för att få sig en bit mat på kvällskvisten?

– Ja, vi hoppas att människor från hela Göteborg kommer att söka sig till det här området för att få en matupplevelse med kvalitet, säger Göran Joneskär.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Fortsatt stort regeringsintresse för BIDs och Gamlestaden. Idag möte med ministrarna Karolina Skog och Ibrahim Baylan på besök i Göteborg. Tillsammans med Malin Rosenqvist från BRF Gamlestadstorget, Johannes Wallgren från Poseidon, Björn Larsson från Platzer, Gitte Caous, stadsdelsdirektör Östra Göteborg och Helena Holmberg, BID Gamlestaden/Fastighetsägare i Gamlestaden. ... See MoreSee Less

Finbesök till Gamlestaden idag. Trygghetskommissionen leds av Fredrik Reinfeldt och är en grupp tillsatt av försäkringsbranschen för att arbeta fram förslag för ökad trygghet och för att förebygga vardagsbrottslighet. Med i kommissionen är också bland andra Nalin Pekgul, sjuksköterska och fd riksdagsledamot för S. Från Gamlestadens sida var vi Malin Rosenqvist, AnnaMaria Bilén, stadsdelsdirektör Gitte Caous, polischefen Ulf Merlander, Platzers Björn Larsson och Helena Holmberg som tog emot. ... See MoreSee Less

Idag trevligt studiebesök till Gamlestaden från den vackra staden Örebro. Peter Hovlund och Aydin Gurda från Öbo och Mikael Blixt får Västerporten försöker tänka ut hur de ska arbeta BID-inspirerat i Vivalla och andra områden i Örebro. ... See MoreSee Lesssingle.php