15_1_turitzhuset

Gamlestadens Fabriker och Turitzhuset – en blandstad växer fram

May 2015 | Händer i Gamlestaden Stadsdelen

Gamlestadens Fabriker och Turitzhuset söder om Säveån är klassiska Gamlestadsmiljöer. Det går nästan inte att förstå hur viktiga dessa fastigheter har varit i framväxten av Göteborgs näringsliv.

I Fabriksområdet uppstod en gång Sahlgrens sockermonopol liksom spinneriet Gamlestadens Fabrikers AB, här grundandes SKF, Volvo och Original-Odhner. I Turitzhuset, på andra sidan Gamlestadsvägen, hade Turitz & Co sitt huvudkontor, med verksamhet inom handel genom kedjorna EPA, Åhlen & Holm (nu Åhléns) och med kopplingar till NK.

Idag har bland annat Mölnlycke Health Care sitt huvudkontor i Turitzhuset. I Gamlestadens Fabriker produceras
BingoLotto. Här finns också stora lokaler för sjukvård i form av en vårdcentral, en jourcentral för akut vård på kvällar och helger, MVC och BVC samt en barnmedicinmottagning som hör till Angereds Närsjukhus.

– Det här området är nog ett av Göteborgs mest spännande utvecklingsområden, säger Erik Fischer på fastighetsägaren Platzer.

Området kommer att förtätas. Miljön runt Säveån ska lyftas fram och bli mer publik samtidigt som stråken förstärks. Ambitionen är en blandstad med 300 nya bostäder, levande bottenvåningar och ett område som är befolkat större delen av dygnet. Den nya bebyggelsen ska komplettera industriarvet utan att förta charmen i det gamla Fabriksområdet.

Gaturummet runt Byfogdegatan kan också komma att förtätas och ges en kvartersstruktur. Det finns planer på att låta pendeltåget till Alingsås få en station precis sydost om Turitzkvarteret, och då blir detta område en viktig länk mellan två tågstationer på tio minuters promenadavstånd från varandra.

Stadsbyggnadsprocesser tar ofta mycket lång tid. Planerna för Gamlestadens Fabriker har kommit ganska långt medan detaljplaneringen av Turitzkvarteret inte har påbörjats ännu. Fastighetsägaren Platzers ambition är att första etappen inom Fabriksområdet börjar byggas 2017.

Fastighetsägaren Platzer har ägt Turitzhuset sedan 2012 och har tillträtt Gamlestadens Fabriker så sent som denna vår, 2015.

Platzer Fastigheter är ett företag som finns och verkar i Göteborg.

– I våra ögon är Gamlestaden en av de mest intressanta stadsdelarna i Göteborg, säger Erik Fischer. Vi är långsiktiga i vårt ägande och vi vill medverka till en positiv utveckling av hela Gamlestaden tillsammans med alla andra engagerade aktörer här.

Platzer blir medlemmar i Fastighetsägare i Gamlestaden från och med i år, 2015.

– Det är en självklarhet för oss, avslutar Erik Fischer.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Fortsatt stort regeringsintresse för BIDs och Gamlestaden. Idag möte med ministrarna Karolina Skog och Ibrahim Baylan på besök i Göteborg. Tillsammans med Malin Rosenqvist från BRF Gamlestadstorget, Johannes Wallgren från Poseidon, Björn Larsson från Platzer, Gitte Caous, stadsdelsdirektör Östra Göteborg och Helena Holmberg, BID Gamlestaden/Fastighetsägare i Gamlestaden. ... See MoreSee Less

Finbesök till Gamlestaden idag. Trygghetskommissionen leds av Fredrik Reinfeldt och är en grupp tillsatt av försäkringsbranschen för att arbeta fram förslag för ökad trygghet och för att förebygga vardagsbrottslighet. Med i kommissionen är också bland andra Nalin Pekgul, sjuksköterska och fd riksdagsledamot för S. Från Gamlestadens sida var vi Malin Rosenqvist, AnnaMaria Bilén, stadsdelsdirektör Gitte Caous, polischefen Ulf Merlander, Platzers Björn Larsson och Helena Holmberg som tog emot. ... See MoreSee Less

Idag trevligt studiebesök till Gamlestaden från den vackra staden Örebro. Peter Hovlund och Aydin Gurda från Öbo och Mikael Blixt får Västerporten försöker tänka ut hur de ska arbeta BID-inspirerat i Vivalla och andra områden i Örebro. ... See MoreSee Lesssingle.php