Nya-Kulan-fotocred-Erseus-Arkitekter

Nya Kulan – Varför dröjer det?

Dec 2017 | Featured Stadsdelen

Diskussionerna om ett köpcentrum i kvarteret Gösen, det område mellan Artillerigatan och Säveån som SKF har flyttat ur, har pågått i mer än tio år. Datum för antagande av detaljplan och etablering har skjutits fram i omgångar. Nu, under 2017, tas ett viktigt steg mot förverkligade.

I juni fattade byggnadsnämnden beslut om att låta förslaget till detaljplan gå på utställning. Det betyder att man kan titta på och komma med synpunkter på planen i stadsbyggnadskontorets källare på Köpmansgatan 20 mellan 16 augusti och 13 september 2017. Därefter är det meningen att detaljplanen ska gå till antagande.

Men nu finns det inget som är enkelt med just den här detaljplanen. Hela planen ska upp till behandling i Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Säveån har stora naturvärden. Bland annat handlar det om en stam med Atlantlax som bara finns just här, liksom om fågeln Kungsfiskaren. Man kan möjligen tycka att de största naturvärdena finns i andra delar av Säveån, men hela ån är ett Natura 2000-område, och därför krävs en miljödom för att få tillstånd att bygga så nära Säveån som är tanken här.

Förslaget till detaljplan innebär 42 000 kvadratmeter handel, vilket är ungefär i storlek med Allum, parkeringsdäck, ytterligare stora ytor för annan service samt 300 lägenheter i 7-12 våningshus längs med ån. Säveån ska också bli mer tillgänglig för allmänheten genom ett stråk för promenad och cykel.

– Skälet till att planarbetet har dragit ut så mycket på tiden är att området berörs av många svåra frågor, säger Åsa Åkesson, som är ansvarig planarkitekt sedan 2014.

– Vi beräknar att detaljplanen kan antas vid årsskiftet 2018-19, säger Åsa Åkesson.

Hans Kalmner har som fastighetsansvarig på SKF varit drivande i detta projekt från början.

– SKF påbörjade det här utvecklingsarbetet redan 1993. Vi ser vår fastighetsutveckling som en integrerad del av arbetet med hela Gamlestadens utveckling, säger Hans Kalmner.

SKF har ett samarbetsavtal med TK Development, som planerar utvecklingen av handelscentrumet Nya Kulan. När detaljplanen vinner laga kraft kommer TK Development att köpa de gamla fabrikslokalerna av SKF.

– Jo, det har krävts en hel del envishet för att driva projektet framåt, säger Hans Kalmner.

– Det har varit många motgångar som har dragit med sig kostnader och projektet har tagit mycket mer tid än vad någon kunnat föreställa sig. Det är en komplex plan, men vi skulle önska att kommunala och statliga instanser vore effektivare på att samordna arbetet med frågor som buller, trafik och naturvärden om det över huvud taget ska vara möjligt att utveckla områden i attraktiva lägen, säger Hans Kalmner.

Vad händer då om Mark- och miljödomstolen inte ger tillstånd till detaljplanen?

– Vi tror på det vi gör. Möjligen kan miljödomen påverka planens utformning, säger Åsa Åkesson.

– Vi tror att vi har argumenten på vår sida och att vi har arbetat igenom vårt material. Å den andra sidan kan ingen garantera att inga andra frågeställningar dyker upp. Det finns inga garantier förrän vi har en laga kraft-vunnen detaljplan, avslutar Åsa Åkesson.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden
TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00
PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden)

Vi är mycket glada över att kunna bjuda in till öppen föreläsning med Hjalmar Falck från BID Sofielund och Malmö stad.

Sofielund i Malmö är en av landets verkligt utsatta stadsdelar. På några gator och platser har gäng med unga killar länge styrt gatumiljön. Boende har hukat mellan gängen medan de har gått in och ut ur sina lägenheter och många av fastigheterna har förvaltats enligt en slumstrategi. Södra Sofielund är med på polisens lista över ”särskilt utsatta områden”, där rättssamhället inte fungerar som det ska.
2014 bildade fastighetsägarna en lokal fastighetsägarförening efter förebild från Gamlestaden, Fastighetsägare Sofielund. Malmö stad bedrev redan ett områdesutvecklingsarbete i stadsdelen, och fastighetsägarnas och stadens olika insatser i området dockar nu an och får verklig effekt.
Samarbetet med lokalt näringsliv, föreningar och enskilda boende är väl utvecklat. Spindeln i nätet och hjärtat i utvecklingsarbetet är den inspirerande Hjalmar Falck, som alltså nu kommer till oss och berättar om Sofielunds utveckling. Kanske är det vår tur att lära av Malmö?
Alla är välkomna på denna föreläsning, oavsett om du är medlem eller inte, boende som fastighetsägare.

Efter föreläsningen följer Fastighetsägare i Gamlestadens ordinarie årsstämma. Då blir det utrymme att diskutera det nya och spännande samarbetsavtalet med Göteborgs stad, det som har hänt under 2017 och som ska hända 2018 samt välja ny styrelse. Medlemmar har rösträtt på stämman. Alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden ska få handlingar inför stämman på posten.

Välkomna!
... See MoreSee Less

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden

March 1, 2018, 6:00pm - March 1, 2018, 8:00pm

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00 PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden) Vi är mycket glada över att...

Malmö lärde av oss i Gamlestaden, nu ska vi lära av Malmö. Torsdag 1 mars kl 18 på HipHop-akademin, Brahegatan 11. Välkommen att lyssna på Hjalmar Falck, Malmö stad och BID Sofielund. Sofielund i Malmö är en av Sveriges verkligt utsatta stadsdelar, där vissa gator, platser och fastigheter under lång tid helt att styrts av olika gäng. Området har varit föremål för fler projektsatsningar än vad någon kan räkna till. Inte förrän fastighetsägarna gjorde som i Gamlestaden, bildade en lokal fastighetsägarförening och formerade BID Sofielund tillsammans med Malmö stad har utvecklingen i området börjat ljusna. Lyssna på den inspirerande Hjalmar Falcks berättelse om Sofielunds resa. Ingen föranmälan krävs. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan. ... See MoreSee Lesssingle.php