OrdningsvaktiGamlestaden

Ordningsvakt i Gamlestaden?

Dec 2017 | Boendemiljö Featured

Delar av Gamlestaden har tidvis stora problem med öppen narkotikahandel, öppet missbruk och andra störningar. På Coop och Systembolaget ställs personalen inför hotfulla situationer, spårvagnshållplatsen SKF upplevs som otrygg delar av dygnet, biblioteket och andra verksamheter är också drabbade liksom många boende.

Skillnaden mellan ordningsvakt och vanlig väktare är enkelt uttryckt denna: En väktare har samma befogenheter att använda tvång och våld som vem som helst av oss. En ordningsvakt har större befogenheter men endast inom ett exakt definierat område. Ordningsvakter tillhandahålls av privata väktarbolag, men godkänns och utbildas av polisen och kan användas direkt av polis i specifika situationer. Ordningsvaktsområden hanteras och godkänns enligt §3 i Lagen om ordningsvakter, och kallas ibland för LOV3-områden.

Fastighetsägare i Gamlestaden har ansökt om att få till stånd ett LOV3-område i centrala Gamlestaden. Det område som vi har ansökt om är ovanligt stort för att vara ett LOV3-område och omfattar området runt Coop, Hemfosas fastigheter som bland annat inrymmer SKFs huvudkontor och Systembolaget, Medborgarhuset, Holländareplatsen och Banérsparken. Enligt bestämmelserna får inte ett LOV3-område innefatta bostadskvarter eller innergårdar. LOV3-området har nu blivit godkänt av polisen.

Utmaningen nu är att få till en gemensam upphandling med tillräcklig många aktörer som är beredda att samfinansiera tjänsten.

– Jag är optimist. Vi har kontakt med ett antal intressenter och tror att fler kommer att vilja ansluta sig när ordningsvakterna väl är på plats, säger Niclas Franklin, Fastighetsägare i Gamlestadens säkerhetssamordnare.

– Jag tror att ordningsvakter på plats i Gamlestaden kan betyda mycket för att hantera de lokala problemen och göra centrala Gamlestaden tryggare, säger Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef. Men riskerar man inte att bara flytta på problemen?

– Nej, det brukar inte fungera så. Istället visar erfarenheten att den här typen av insatser minskar den totala problemnivån i ett område. Ordningsvakter jobbar nära oss på polisen men med en lokal närvaro som vi aldrig kan klara, säger Ulf Merlander.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Fortsatt stort regeringsintresse för BIDs och Gamlestaden. Idag möte med ministrarna Karolina Skog och Ibrahim Baylan på besök i Göteborg. Tillsammans med Malin Rosenqvist från BRF Gamlestadstorget, Johannes Wallgren från Poseidon, Björn Larsson från Platzer, Gitte Caous, stadsdelsdirektör Östra Göteborg och Helena Holmberg, BID Gamlestaden/Fastighetsägare i Gamlestaden. ... See MoreSee Less

Finbesök till Gamlestaden idag. Trygghetskommissionen leds av Fredrik Reinfeldt och är en grupp tillsatt av försäkringsbranschen för att arbeta fram förslag för ökad trygghet och för att förebygga vardagsbrottslighet. Med i kommissionen är också bland andra Nalin Pekgul, sjuksköterska och fd riksdagsledamot för S. Från Gamlestadens sida var vi Malin Rosenqvist, AnnaMaria Bilén, stadsdelsdirektör Gitte Caous, polischefen Ulf Merlander, Platzers Björn Larsson och Helena Holmberg som tog emot. ... See MoreSee Less

Idag trevligt studiebesök till Gamlestaden från den vackra staden Örebro. Peter Hovlund och Aydin Gurda från Öbo och Mikael Blixt får Västerporten försöker tänka ut hur de ska arbeta BID-inspirerat i Vivalla och andra områden i Örebro. ... See MoreSee Lesssingle.php