06_2_lars_kaggsgatan

Mer ljus på Nylösegatans trottoarer

Dec 2006 | Boendemiljö Stadsdelen

"Om det är dunkelt vågar folk sig inte ut på kvällarna", säger Birger Bögniel, ordförande i bostadsrättsföreningen SKF:s anställda nr 9 och initiativtagare till att fasaderna längs med Nylösegatan och Larsmässetorg får nya armaturer. Den nya belysningen ska ge bättre ljus på trottoarerna jämfört med tidigare hänglinearmaturer.

Utomhusbelysning är ett gammalt kärt ämne för styrelsen i Birger Bögniels bostadsrättsförening. De har satsat på att förbättra belysningen på föreningens gård och parkeringsplatser. Birger har också lyft frågan om utomhusbelysning i Fastighetsägare i Gamlestaden, där hans bostadsrättsförening varit medlem sedan starten.

Hänglinearmaturer byts ut

Förra året bytte man ut den traditionella hänglinearmaturen mot nya armaturer på fasaderna på Lars Kaggsgatan (se bild) och förändringen mottogs väl av boende i området.
– Nu är det en helt annan grej på Lars Kaggsgatan, säger Birger. När vi såg hur ljust det blev på trottoarerna så stötte vi på och ville ha ny belysning på Nylösegatan också.

Fastighetsägare i Gamlestaden har skött dialogen och de kringliggande fastigheterna SKF:s anställda nr 9, Lars Kaggsgatan 18, Poseidon och Parkeringsbolaget har solidariskt gått samman och delar på kostnaderna tillsammans med projektet Trygg, vacker stad. Varje fastighetsägare får betala för sin andel, de betalar per ljuspunkt på den egna fasaden. Trygg, vacker stad, det vill säga kommunen, står för offentliga delar samt drift och underhåll.
– Belysning på fasad ser trevligare ut och bytet från hänglinearmatur stämmer också överens med Göteborgs Stads belysningsprogram, säger Jonas Bergqvist, projektledare för Trygg, vacker stad.

Lokalt engagemang

Birger Bögniel flyttade till Gamlestaden 1990 och tre år senare blev han vald till ordförande i bostadsrättsföreningen. Ett uppdrag som han har haft sedan dess. Det var länge sedan det var ett krav att de boende i bostadsrättsföreningen SKF:s anställda nr 9 skulle arbeta på SKF, men deras ordförande är faktiskt fortfarande en SKF:are.
– Det behövs lokalt engagemang. Därför är Fastighetsägare i Gamlestadens arbete mycket positivt. Jag hoppas att liknande föreningar ska starta i andra stadsdelar, säger han.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar
Från Facebook:

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden
TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00
PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden)

Vi är mycket glada över att kunna bjuda in till öppen föreläsning med Hjalmar Falck från BID Sofielund och Malmö stad.

Sofielund i Malmö är en av landets verkligt utsatta stadsdelar. På några gator och platser har gäng med unga killar länge styrt gatumiljön. Boende har hukat mellan gängen medan de har gått in och ut ur sina lägenheter och många av fastigheterna har förvaltats enligt en slumstrategi. Södra Sofielund är med på polisens lista över ”särskilt utsatta områden”, där rättssamhället inte fungerar som det ska.
2014 bildade fastighetsägarna en lokal fastighetsägarförening efter förebild från Gamlestaden, Fastighetsägare Sofielund. Malmö stad bedrev redan ett områdesutvecklingsarbete i stadsdelen, och fastighetsägarnas och stadens olika insatser i området dockar nu an och får verklig effekt.
Samarbetet med lokalt näringsliv, föreningar och enskilda boende är väl utvecklat. Spindeln i nätet och hjärtat i utvecklingsarbetet är den inspirerande Hjalmar Falck, som alltså nu kommer till oss och berättar om Sofielunds utveckling. Kanske är det vår tur att lära av Malmö?
Alla är välkomna på denna föreläsning, oavsett om du är medlem eller inte, boende som fastighetsägare.

Efter föreläsningen följer Fastighetsägare i Gamlestadens ordinarie årsstämma. Då blir det utrymme att diskutera det nya och spännande samarbetsavtalet med Göteborgs stad, det som har hänt under 2017 och som ska hända 2018 samt välja ny styrelse. Medlemmar har rösträtt på stämman. Alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggare i Gamlestaden ska få handlingar inför stämman på posten.

Välkomna!
... See MoreSee Less

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden

March 1, 2018, 6:00pm - March 1, 2018, 8:00pm

Årsstämma - Fastighetsägare i Gamlestaden TID: Torsdag 1 mars 2018 kl. 18.00 PLATS: Hip-hop-akademin, Brahegatan 11 (i samma kvarter som Medborgarhuset i Gamlestaden) Vi är mycket glada över att...

Malmö lärde av oss i Gamlestaden, nu ska vi lära av Malmö. Torsdag 1 mars kl 18 på HipHop-akademin, Brahegatan 11. Välkommen att lyssna på Hjalmar Falck, Malmö stad och BID Sofielund. Sofielund i Malmö är en av Sveriges verkligt utsatta stadsdelar, där vissa gator, platser och fastigheter under lång tid helt att styrts av olika gäng. Området har varit föremål för fler projektsatsningar än vad någon kan räkna till. Inte förrän fastighetsägarna gjorde som i Gamlestaden, bildade en lokal fastighetsägarförening och formerade BID Sofielund tillsammans med Malmö stad har utvecklingen i området börjat ljusna. Lyssna på den inspirerande Hjalmar Falcks berättelse om Sofielunds resa. Ingen föranmälan krävs. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan. ... See MoreSee Lesssingle.php